Pisemne zapytanie E-006596/11 Georgios Stavrakakis (S&D) do Komisji. Polityka spójności: włączenie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji do Europejskiego Funduszu Socjalnego