Sprawa T-403/10: Wyrok Sądu z dnia 27 września 2011 r. — Brighton Collectibles przeciwko OHIM — Felmar (BRIGHTON) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego BRIGHTON — Słowne i graficzne krajowe znaki towarowe BRIGHTON i inne wcześniejsze oznaczenia BRIGHTON — Względne podstawy odmowy rejestracji — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) i art. 8 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 — Artykuł 8 ust. 4 rozporządzenia nr 207/2009)