Euroopan unionin toiminta tutkimuksen ja teknologisen kehittämisen alalla - Vuosikertomus 1998