Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 13 września 2012 r. # Saskia Jane Markland przeciwko Europejski Urząd Policji (Europol). # Sprawy pracownicze. # Sprawa F-34/11. TITJUR Markland przeciwko EUROPOL