Pisemne zapytanie E-010722/11 Marc Tarabella (S&D) do Komisji. Handel jajami od kur hodowanych w klatkach nieulepszonych