Stwierdzenie braku pomocy państwa w rozumieniu art. 61 Porozumienia EOG