Pisemne zapytanie E-007378/11 Andreas Mölzer (NI) do Komisji. Darmowy adres e-mailowy w serwisie Yahoo: reklama zindywidualizowana