Pisemne zapytanie E-2473/10 skierował: Marek Henryk Migalski (ECR) do Komisji. Stypendia wyjazdowe dla młodzieży