Pisemne zapytanie E-4761/10 Mario Borghezio (EFD) do Komisji. Finansowanie banków greckich Spira Latsisa – konflikt interesów w przypadku José Manuela Barroso