Úradný vestník Európskej únie, CA 186, 5. júna 2020