Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea, CA 186, 5 ta' Ġunju 2020