Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, CA 186, 2020. gada 5. jūnijs