Europos Sąjungos oficialusis leidinys, CA 186, 2020 m. birželio 5 d