Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, CA 186, 5 Ιουνίου 2020