Pisemne zapytanie E-5877/10 Oreste Rossi (EFD) do Komisji. Haiti: odbudowa po trzęsieniu ziemi