Pisemne zapytanie E-011054/10 Olle Schmidt (ALDE) do Komisji. Ewidencja rachunkowa w zakresie leasingu