Pisemne zapytanie P-003471/11 Silvana Koch-Mehrin (ALDE) do Komisji. Rywalizowanie o częstotliwość w Niemczech