Pisemne zapytanie E-007277/12 Marek Henryk Migalski (ECR) do Komisji. Wyrok dla białoruskiego księgarza