Sprawa T-429/10: Skarga wniesiona w dniu 17 września 2010 r. — Global Steel Wire przeciwko Komisji