Pisemne zapytanie E-7734/10 Liam Aylward (ALDE) do Komisji. Środki unijne na rzecz kursów i szkoleń specjalistycznych