Decyzja przedstawicieli rządów Państw Członkowskich z dnia 24 marca 1994 r. w sprawie wglądu do oraz ujawnienia dokumentów archiwalnych dotyczących negocjacji w sprawie Traktatów Rzymskich, negocjacji w sprawie Europejskiej Wspólnoty Politycznej oraz dotyczących Tymczasowego Komitetu ds. Wspólnego Rynku i Euratomu