Pisemne zapytanie E-004176/11 Karin Kadenbach (S&D) do Komisji. Problemy związane z dobrostanem zwierząt