Pisemne zapytanie E-001243/11 Georgios Papastamkos (PPE) do Rady. Międzynarodowa umowa dotycząca ochrony parku Prespes