Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 8 lipca 2020 r. dotyczącego stanowiska Rady przyjętego w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie elektronicznych informacji dotyczących transportu towarowego (05142/1/2020 – C9-0103/2020 – 2018/0140(COD))