Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS dėl valstybių narių finansinių įnašų Europos plėtros fondui finansuoti 3-osios 2012 m. įnašo dalies