Pisemne zapytanie P-3257/09 skierował: Claude Moraes (PSE) do Komisji. Finansowanie przedsięwzięć w ramach transeuropejskiej sieci transportowej w Wielkiej Brytanii