Pisemne zapytanie E-2963/10 skierował: Kyriacos Triantaphyllides (GUE/NGL) do Komisji. Budowa drogi łączącej Kato Pyrgos z Limnitis