Pisemne zapytanie E-3359/07 skierowane przez: Sajjada Karima (ALDE) do Komisji. pakistańskiej ustawy dotyczącej odstępstwa od wiary