Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M. 10117 — A.P. Moller/APMH Invest/Faerch Group) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2021/C 24/17