Pisemne zapytanie E-5793/10 Mario Borghezio (EFD) do Komisji. Czy Barroso wziął udział w ostatniej konferencji Grupy Bilderberg?