/* */

Pisemne zapytanie E-5388/10 Nuno Melo (PPE) do Komisji. Rolnictwo: środki finansowe utracone przez Portugalię w 2007 r.