Pisemne zapytanie E-2462/10 skierował: Martin Ehrenhauser (NI) do Komisji. Dodatek przejściowy dla komisarzy i wyższych urzędników