Pisemne zapytanie E-004475/11 Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE) do Komisji. Wykorzystanie węgla jako źródła energii w Hiszpanii