Pomoc państwa – Austria – Pomoc państwa C 16/09 – Hypo Group Alpe Adria (HGAA) – Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 108 ust. 2 TFUE Tekst mający znaczenie dla EOG