Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5624 – Nokia/SAP/JV) Tekst mający znaczenie dla EOG