2011/231/EU: Sklep Komisije z dne 11. aprila 2011 o odobritvi odstopanj nekaterim državam članicam glede prenosa statističnih podatkov o nezgodah pri delu v skladu z Uredbo (ES) št. 1338/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o statističnih podatkih Skupnosti v zvezi z javnim zdravjem ter zdravjem in varnostjo pri delu (notificirano pod dokumentarno številko C(2011) 2403)