Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 893/2011 z dnia 22 sierpnia 2011 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Bresaola della Valtellina (ChOG)]