Pisemne zapytanie E-005542/11 Proinsias De Rossa (S&D) do Komisji. Transpozycja przez Irlandię dyrektywy w sprawie ochrony pracowników na wypadek niewypłacalności pracodawcy