SPRAWOZDANIE KOMISJI Roczne sprawozdanie podsumowujące za 2018 r. w sprawie wdrażania systemu zezwoleń FLEGT przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 2173/2005 z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienia systemu zezwoleń na przywóz drewna do Wspólnoty Europejskiej FLEGT