Pisemne zapytanie P-011016/12 Michał Tomasz Kamiński (ECR) do Komisji (Wiceprzewodniczącej/Wysokiej Przedstawiciel). Wiceprzewodnicząca/Wysoka Przedstawiciel – Czarna lista UE „znanych ze stosowania przemocy osadników” z Izraela