Pisemne zapytanie E-010200/10 Corina Creţu (S&D) do Komisji. Zwalczanie umieralności wśród dzieci