Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.9269 – ENGIE/BPCE/ENGIE PV Curbans) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande (Text av betydelse för EES.)