Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9269 – ENGIE/BPCE/ENGIE PV Curbans) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (Tekst mający znaczenie dla EOG.)