Pisemne zapytanie E-006014/11 Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE) do Rady. Koszty rządów regionalnych w Hiszpanii