Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh, L 062, 2 Márta 2020