Pisemne zapytanie E-2106/08 skierowane przez: Raüla Romevę i Ruedę (Verts/ALE) do Komisji. połowów tuńczyka błękitnopłetwego na Balearach