Wyrok Sądu (druga izba) z dnia 22 czerwca 2010 r. Wyrok Sądu (druga izba) z dnia 22 czerwca 2010 r.#Eugenia Montero Padilla przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM).#Wspólnotowy znak towarowy - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego JOSE PADILLA - Wcześniejsze znaki towarowe i oznaczenie JOSE PADILLA - Względne podstawy odmowy rejestracji - Brak powszechnie znanego znaku towarowego w rozumieniu art. 6 bis konwencji paryskiej i znaku towarowego cieszącego się renomą - Artykuł 8 ust. 2 lit. c) i art. 8 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 40/94 [obecnie art. 8 ust. 2 lit. c) i art. 8 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 207/2009)] - Brak wcześniejszego oznaczenia używanego w obrocie - Artykuł 8 ust. 4 rozporządzenia nr 40/94 (obecnie art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 207/2009).#Sprawa T-255/08.