Sprawozdanie końcowe urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające w sprawa COMP/39.406 – węże do zastosowań morskich (na podstawie artykułu 15 i 16 decyzji Komisji 2001/462/WE, EWWiS z dnia 23 maja 2001 r. w sprawie zakresu uprawnień funkcjonariuszy ds. przesłuchań w niektórych postępowaniach z zakresu konkurencji –  Dz.U. L 162 z 19.6.2001, s. 21 )