Wniosek DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie pośrednictwa ubezpieczeniowego (wersja przekształcona)