TITJUR Ayres de Abreu przeciwko EKES Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 13 lutego 2012 r. # Antonio Ayres de Abreu przeciwko Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny. # Sprawy pracownicze - Oczywista niedopuszczalność. # Sprawa F-123/11.